Essay

Samtidsruinar (Spartacus 2008, Samlaget 2015)

Vi har ruinar rundt oss på alle kantar, og fleire av dei er ikkje eingong ferdigbygde. Gjennom å oppsøke ulike bygg og anlegg som står til forfalls, freistar Marit Eikemo å seie noko om Norge i dag, og vår nære fortid.

“Dette er essays i egentlig forstand. Spørsmål. Bred utforskning. Leseverdige forsøk på svar.” (Arnhild Skre, Aftenposten)

“Mesterlige tekster som gir oss nye blikk på virkeligheten.”
(Sigrund Hodne, Stavanger Aftenblad)