Klabb og babb på solkysten

with Ingen kommentarar
Arbeid pågår - Bergens Tidende 21. sep. 2009

Tørrvittig om den intellektuelles tilkortkommenhet blant «folk flest»

Marit Eikemo skriver en tilforlatelig «så gjorde jeg det og så gjorde jeg det»-prosa, som bare langsomt åpenbarer sine dypereliggende hensikter for leseren. At denne hoppende og sprettende enkelheten fremmer underholdningsverdien, er udiskutabelt. Spørsmålet er bare om hun klarer å harmonisere den med andre ambisjoner hun måtte ha.
Harald Strand forlater regnbyen Bergen for å skrive ferdig doktorgradsavhandlingen om parodierende tilnærmingsmåter til Ibsens skuespill, og er ikke finere på det enn at han velger seg Costa Blanca som solsikkert arbeidssted.

I en leid leilighet i en såkalt urbanisasjon, en innelukket enklave av boliger der den spansktalende prosentsatsen er lik null, går det imidlertid trått med stipendiaten. Han avledes farlig lett, både av et mobiltelefonfiksert og kronisk uavklart forhold til en gift kvinne i gamlelandet, og ikke minst av bassengkantens ukronede dronning Alice, en ukebladlesende og konstant solbadende beboer som lider av utmattelsessyndrom, men som ikke desto mindre gjør et sterkt inntrykk på Strand. Han prøver seg på henne gjentatte ganger, han avslører vaktmesterens tvilsomme nattlige rutiner, han kjører rundt i bil og leter etter annet intelligent liv, han drikker for mye, han sover for lenge, han mister kort sagt grepet.

«Arbeid pågår» kan leses som en humoristisk påvisning av den selvforakt og avmakt som fester seg som muggsopp på et høyt utdannet menneske med mangelfullt utviklet følelsesliv, og så langt fungerer boken etter den formodede hensikten. Men det er noe med jeg-fortellerens nærmest karnevalistiske tankeprosesser og derav følgende stilnivå som setter omslaget som inntreffer på slutten i et underlig lys. Her avløses paroditenkningen som siver i strie strømmer ut av Ibsen-prosjektet av et ganske så kompakt livsalvor, og det er vanskelig å se at det er parodisk ment, for å si det sånn. Strand blir Brand, bortimot. Men hvilke holdepunkter har vi fått for at så skal skje? Blir ikke det et slag i luften, etter så langvarige og lettbeinte oppvarmingsøvelser?

(Pål Gerhard Olsen)